Aktualności

PONAD 450 TYS. ZŁOTYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY ORLA

W dniu 19 maja 2011 r. w Urzędzie Gminy Orla Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla oraz Pan Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 108271B Oleksze - Dydule" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski oraz Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 915 699,61 zł, z tego 50% kosztów w wysokości 457 849,00 zł zostanie pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Created by raptorf22