Aktualności

Remont drogi Orla - Krywiatycze

Z uwagi na istniejące znaczne ubytki w nawierzchni, na odcinku drogi Orla - Krywiatycze o długości 966mb położono nową nawierzchnię asfaltową. Inwestycja kosztowała 200 000,00 zł i została sfinansowana przez Gminę Orla kwotą 130 000,00 zł, a Powiat Bielski wydatkował 70 000,00 zł.

Created by raptorf22