Remont odcinka drogi Orla - Mikłasze.

Rozpoczęto remont odcinka drogi powiatowej Orla - Mikłasze. W ramach realizacji zadania położono nakładkę bitumiczną. Inwestycja jest współfinansowana ze środków gminy Orla i powiatu bielskiego.


Created by raptorf22