Aktualności

Przebudowa drogi gminnej Moskiewce - Kruhłe

Rozpoczęła się oczekiwana przez mieszkańców przebudowa drogi gminnej nr 108275B, na odcinku Moskiewce - Kruhłe o długości 1,239 km. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim. W terminie do 2 miesięcy od dnia przekazania placu budowy wykonawca dokona:
- wyrównania podbudowy jezdni - kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,
- wykonania nawierzchni żwirowej na zjazdach na działki i na drogi polne,
- ułożenia warstwy ścieralnej na jezdni,
- wykonania przepustów pod zjazdami z rur betonowych,
- wykonania wykopów, pogłębienia i odtworzenia rowów,
- oczyszczenia przepustu.


Created by raptorf22