Aktualności

Zakończono przebudowę drogi gminnej Oleksze - Dydule oraz drogi powiatowej Dydule - Kruhłe

Zakończono przebudowę drogi gminnej Oleksze - Dydule oraz odcinka drogi powiatowej Dydule - Kruhłe. Koszt obu inwestycji wyniósł łącznie 2 341 937,77 zł, w tym środki pozyskane z zewnątrz: 737 851,00 zł oraz środki finansowe budżetu gminy - 1 604 086,77 zł.

Created by raptorf22