Aktualności

W dniu 8 listopada 2007 r. nastąpiło otwarcie wspólnej inwestycji Gminy Orla i Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Była nią budowa drogi powiatowej od drogi krajowej nr 66 do wsi Koszki. Na odcinku drogi o długości 1060 m i szerokości jezdni 5 m. została położona nowa nawierzchnia bitumiczna. Inwestycja kosztowała 450 tys. zł, w tym Gmina Orla pokryła 50% wartości inwestycji tj. 225 tys. zł, kolejne tyle Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

W uroczystościach uczestniczyli: Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski, Pan Mirosław Zwada - Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim, Pan Jan Szkoda - Zastępca Komendanta PSP w Bielsku Podlaskim, Pan Leszek Aleksiejuk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, Pan Mirosław Bałło - członek Zarządu Powiatu Bielskiego, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pan Antoni Gołub - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Orla, mieszkańcy wsi, Radni Gminy Orla, pracownicy Urzędu Gminy.

Inicjatorem inwestycji byli Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla oraz Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, którzy dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

Poświęcenia nowego odcinka drogi dokonali: Ks. Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu oraz Ks. Paweł Kuczyński - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Podbielu.

Na koniec w imieniu mieszkańców wsi Koszki Pani Dorota Burak - Sołtys wsi podziękowała serdecznie za zaangażowanie w budowę tak bardzo potrzebnej mieszkańcom drogi, a także za życzliwość i zrozumienie.

Po uroczystościach mieszkańcy wsi zaprosili przybyłych gości na obiad, za który serdecznie im dziękujemy.


Created by raptorf22