Aktualności

Zakończono przebudowę drogi powiatowej do wsi Koszki. Koszt inwestycji wynosi 450 tys. złotych, w tym Gmina Orla pokryje 50% wartości inwestycji tj. 225 tys. złotych.


Created by raptorf22