Remont odcinka drogi Orla - Krywiatycze.

Wykonano planowany remont odcinka drogi powiatowej Orla - Krywiatycze. Na odcinku 700mb wykonawca dokonał ułożenia nakładki bitumicznej, co w znacznym stopniu poprawi wartości użytkowe drogi. Inwestycja jest współfinansowana ze środków gminy Orla i powiatu bielskiego.


Created by raptorf22