Aktualności

Dobiega końca remont drogi gminnej Moskiewce - Kruhłe

Dobiega końca remont drogi gminnej Moskiewce - Kruhłe, oznaczonej nr 108275B, na odcinku o długości 1,239 km. W ramach realizacji zadania wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim dokonało wyrównania podbudowy jezdni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie oraz ułożenia warstwy ścieralnej na jezdni. Obecnie trwają prace przy wykonaniu zjazdów na działki i drogi polne.


Created by raptorf22