Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

17 października 2011 r. w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli: Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji. Nie zabrakło również części artystycznej przygotowanej przez uczniów szkoły, którą podziękowali nauczycielom za codzienną pracę i serce wkładane każdego dnia w ich wychowanie.

Nauczycielom z okazji ich święta, życzenia złożył również Piotr Selwesiuk Wójt Gminy.

NAUCZYCIELE WYRÓŻNIENI NAGRODAMI WÓJTA GMINY:

1. Dariusz Jan Horodecki
2. Maria Sajewicz

NAUCZYCIELE WYRÓŻNIENI NAGRODAMI DYREKTORA SZKOŁY:

1. Eugenia Bazyluk
2. Anna Borszczewska
3. Elżbieta Ciulkiewicz
4. Beata Horodecka
5. Jerzy Nazarewicz
6. Mirosława Romaniuk
7. Ala Zinkiewicz
8. Wiktor Zinkiewicz
9. Iwona Żużel

Created by raptorf22