DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2009 r. o godz. 12.45 w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Jan Karpiuk - Przewodniczący Rady Rodziców, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice uczniów oraz cała społeczność uczniowska. Uczniowie piosenkami, wierszami, tańcami podziękowali nauczycielom za olbrzymi wysiłek wkładany w ich edukację. Pedagogom z okazji ich święta, podziękował oraz złożył życzenia Piotr Selwesiuk Wójt Gminy. Wręczył również dwóm nauczycielom nagrody za sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.


Created by raptorf22