Aktualności

Gmina Orla pozyskała dotację w kwocie 3 600 zł w ramach projektu "Kraina Żubra - zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe" finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" Działanie 2.7 Pilotażowy program Leader+. W związku z tym od 25 lutego br. w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Orli uczniowie biorą udział w warsztatach o różnej tematyce:

  • wykonywanie gwiazdy bożonarodzeniowej oraz rękodzieło z runa leśnego - pod okiem Pana Piotra Bogacewicza
  • haft i wyszywanie, a także tkactwo - prowadząca pani Olga Niesteruk
  • wyroby ze słomy - szkolący Pan Włodzimierz Cetra
  • wyroby z papieru - zajęcia prowadzi Pani Krystyna Grygoruk
  • młynarstwo ginący zwód - prezentacja Pana Włodzimierza Dmitruka
  • produkujemy kafle - prowadzący Pan Tadeusz Rybak

Haft i wyszywanie pod kierownictwem Pani Olgi Niesteruk

Wyroby ze słomy w wykonaniu młodzieży pod okiem Pana Włodzimierza Cetry

Gwiazda bożonarodzeniowa wykonana przez dzieci na warsztatach przy udziale Pana Piotra Bogacewicza


Created by raptorf22