Choinka gminna GKRPA

Choinka gminna została zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orli w dniu 06.02.2009 r.

Uczestniczyły w niej dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Były występy dzieci z Koła Teatralnego które prowadzi Pani Ala Zinkiewicz, gry i zabawy żywiołowo prowadzone przez Panią Barbarę Sawicką, oraz Mikołaj, który rozdawał paczki.

W Choince uczestniczyło 61 dzieci i ponad 20 rodziców. Wszystkich zaproszonych odwiedził Wójt Gminy Orla - Piotr Selwesiuk i Przewodniczący Rady Gminy Orla - Aleksander Klin, którzy życzyli przybyłym dzieciom i rodzicom dobrej zabawy.

Choinka została zorganizowana przez GKRPA w Orli już po raz drugi. ,,Cieszy nas, że dzieci i rodzice chętnie uczestniczą we wspólnej zabawie" powiedziała Przewodnicząca Komisji - Jolanta Lewczuk ,,Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku. Oby wszystkim wiodło się lepiej w 2009 r., każdy miał dobrą pracę i mniej problemów finansowych, zdrowotnych i w życiu rodzinnym".


Created by raptorf22