Aktualności

W dniu 30 stycznia 2008 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy akceptacji Wójta Gminy Orla zorganizowała choinkę dla 51 dzieci z trenu Gminy Orla, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wszyscy przybyli mogli uczestniczyć w zabawie przy muzyce i konkursach przygotowanych przez Komisję.

Dużym zainteresowaniem szczególnie młodszych dzieci cieszyła się postać Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci prezentami.


Created by raptorf22