Aktualności

                                                                       

Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla

W dniu 15 czerwca 2011 roku zostały zakończone prace przy realizacji projektu pt.: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Całkowita wartość wynosi 382 270,35 PLN, w tym planowana wartość dofinansowania 232 633,00 PLN - 75 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach w/w przedsięwzięcia wykonano następujące prace:
1. Teren parku:
1) nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej;
2) trawnik;
3) ustawiono nowe ławki i kosze.
2. Plac zabaw:
1) trawnik;
2) montaż urządzeń placu zabaw:
a) huśtawki dwuosobowe,
b) ważki,
c) konika,
d) zestawy Wanda,
e) zestawy Hexa,
3) montaż ogrodzenia panelowego.
4) ustawiono nowe ławki i kosze.

Termin złożenia wniosku o płatność upływa 31 sierpnia 2011 roku.

Created by raptorf22