Aktualności

Wizyta Elżbiety Bieńkowskiej - Minister Rozwoju Regionalnego na placu budowy fabryki płyt HDF w gminie Orla

W dniu 28 czerwca 2010 r. Pani Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego odbyła roboczą wizytę na gruntach wsi Koszki i Topczykały, gdzie od kilku dni trwają prace związane z rozpoczęciem budowy fabryki koncernu IKEA.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, powiatu bielskiego oraz przedstawiciele inwestora. Minister została zapoznana z planem inwestycyjnym dotyczącym budowy zakładu.

Created by raptorf22