Aktualności

RUSZA BUDOWA FABRYKI PŁYT HDF SZWEDZKIEGO KONCERNU IKEA

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim decyzją Nr 193/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. wydał pozwolenie na budowę fabryki płyt HDF na terenie gminy Orla. W obrębie wsi Koszki i Topczykały rozpocznie się budowa fabryki wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą. Inwestorem budowy jest spółka Swedspan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, będąca częścią koncernu IKEA.

Pozwolenie na budowę jest ostatnim etapem administracyjnym pozwalającym na rozpoczęcie budowy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Created by raptorf22