Aktualności

BIAŁORUSKI OBRZĘD NA SCENIE

W dniach 11, 18 i 25 listopada 2012 r. zespoły "Orlanie" i "Malinki" uczestniczyły w XIX prezentacjach zespołów obrzędowych "Białoruski obrzęd na scenie". Prezentacje odbywały się w Białymstoku, Dubiczach Cerkiewnych, Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

Zespół "Orlanie" zaprezentował obrzęd pt. "Pokudiele"

Zespół "Malinki" przedstawił obrzęd pt. "Na Juria"

Created by raptorf22