Aktualności

BEZPIECZNE FERIE Z GOK W ORLI 2011

W okresie ferii zimowych w dniach od 24.01.2011 r. do 06.02.2011 r. Gminny Ośrodek Kultury w Orli zorganizował aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Tegoroczne ferie przebiegły pod hasłem "Bezpieczne Ferie 2011" miały na celu uświadomienie ich uczestnikom przede wszystkim zasad bezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych, a także przedstawienie sposobów właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia.

Dzieci i młodzież podczas dwutygodniowego wypoczynku uczestniczyła w spotkaniach z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych oraz z pirotechnikiem. Zwiedziły jednostki Policji i Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Galeria zdjęć

Zajęcia z pirotechnikiem

Siedziba Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

Zajęcia z przedstawicielem Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych

Policja w Bielsku Podlaskim

Jak co roku nie zabrakło także konkursów plastycznych, zajęć kulinarnych oraz zabaw integracyjnych i edukacyjnych.

W dniu 1 lutego br. zorganizowany został turniej w wędkarstwie rzutowym o "II Puchar Orlątka".

W dniu 3 lutego br. w Zespole Szkół w Orli został rozegrany IV Turniej Tenisa Stołowego o "Puchar Wójta Gminy Orla". Zwycięzcami w poszczególnych pięciu kategoriach zostali:

Dziewczyny:
       Szkoła podstawowa:

 1. Aleksandra Chmielewska
 2. Martyna Gawełko
 3. Izabela Mieczkowska

Chłopcy:
       Szkoła podstawowa:

 1. Maciej Iwanowski
 2. Grzegorz Kalina
 3. Rafał Zdanowicz

Gimnazjum:

 1. Andrzej Bańkowski
 2. Adrian Car
 3. Dariusz Sawicki

Gimnazjum, Szkoła średnia:

 1. Tokajuk Natalia
 2. Kamila Mieczkowska
 3. Marlena Bogacewicz

Open:

 1. Łukasz Onopiuk
 2. Radosław Sacharczuk
 3. Tomasz Stasiuk

Zwycięzca kategorii Open, jak co roku próbował swoich sił w rozgrywce z Wójtem Gminy Orla. Tym razem Wójt został pokonany.

Pamiątkowe puchary i dyplomy wręczyli: Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla oraz Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla.

Dzieci i młodzież uczestniczyła również w spotkaniu z uczniami I LO im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, którzy w tym roku przystąpili do Ogólnopolskiego Programu Mam Haka Na Raka. Celem programu jest propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do najbliższego otoczenia. Młodzież, przygotowała interesującą prezentację oraz scenkę, w której wzięli udział uczestnicy zajęć w GOK.

Na zakończenie ferii zorganizowane zostało ognisko dla wszystkich uczestników.

Gminny Ośrodek Kultury w Orli składa serdeczne podziękowania, za pomoc przy realizacji "Bezpiecznych Ferii 2011":
Urzędowi Gminy Orla, GKRPA w Orli, Komendzie PSP w Bielsku Podlaskim, funkcjonariuszom Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, w szczególności: chor. sztab. Panu Krzysztofowi Warszyckiemu, chor. sztab. Panu Robertowi Igańskiemu, Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w szczególności inspektorom zespołu prewencji kryminalnej: Pani Sylwii Bagniuk, Halinie Sacharczuk, pracownikowi KRUS Halinie Chomaniuk, Panu Dariuszowi Horodeckiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Orli, nauczycielom: Jerzemu Grygorukowi, Sławomirowi Sacharewiczowi, członkom PZW Orla .

Created by raptorf22