Aktualności

AEROBIC Z GMINNYM OŚRODEKIEM KULTURY W ORLI

Gminny Ośrodek Kultury w Orli uprzejmie zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia aerobicu. Zajęcia prowadzi Pani Ilona Panasiuk - instruktor fitness w każdy wtorek i czwartek o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli. (Zajęcia są płatne - 5 zł za godzinę).


Created by raptorf22