Aktualności

W zakresie konserwacji została uwzględniona wymiana obecnie zainstalowanych opraw lamp oświetleniowych na oprawy o mocach 70W, 100W. Nowe oprawy są energooszczędne - posiadają duży strumień świetlny w stosunku do pobieranej mocy.

Modernizacja obejmuje konserwację wysięgników poprzez ich malowannie farbami antykorozyjnymi nakładanymi bezpośrednio na rdze, oraz wymianę zabezpieczeń i przewodów zasilających oprawy.

Nowe lampy charakteryzują się cechami, które sprawiają, że nadają się one doskonale do oświetlenia drogowego. Wysokoprężne lampy sodowe w porównaniu z innymi źródłami swiatła wykazują wysoką skuteczność świetlną (dwukrotnie wyzsza niz dotychczasowe lampy rtęciowe) oraz dużą trwałość.

Po przeprowadzeniu analizy finansowej można stwierdzić, iż nakłady ponoszone na oświetlenie uliczne na terenie całej gminy ulegną obniżeniu o około 40%.

Ogólny koszt modernizacji oswietlenia na terenie Gminy Orla wyniesie 320 tys. złotych. 

Harmonogram wyłączeń prądu

1. Dydule - 12.07

2. Gredele - 13.07

3. Gregorowce - 16.07

4. Koszele - 17/18.07

5. Koszki - 19.07

6. Kruhłe - 21.07

7. Krywiatycze - 20.07

8. Malinniki - 23.07

9. Mikłasze - 24.07

10. Oleksze - 25.07

11. Paszkowszczyzna - 25.07

12. Pawlinowo - 27.07

13. Reduty - 26.07

14. Spiczki - 27.07

15. Szczyty Nowodwory/Dzięciołowo - 30/31.07

16. Szernie - 01.08

17. Topczykały - 02.08

18. Wólka - 02.08

19. Wólka Wygonowska - 03.08

20. Orla - od 04.08 do 16.08

21. Czechy Zabłotne - w ustalonym na bieżąco terminie


Created by raptorf22