Aktualności

"TAM PO MAJOWUJ ROSI" - 2-3 czerwca 2007 r.

W dniach 2 - 3 czerwca 2007 r. na terenie Gminy Orla odbyły się 2 imprezy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Wiosennego "Tam po majowuj rosi" zorganizowanego przez Doroteusza Fionika ze Stowarzyszenia "Muzeum Małej Ojczyzny" w Studziwodach.

W dniu 2 czerwca 2007 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli na scenie wystąpiły:

ˇ gościnnie "Chmielewsky Wołociuhi" z Chmielowa na Białorusi oraz zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli

ˇ "Orlanie",

ˇ Orlańskie Dzwoneczki",

ˇ młodzieżowa grupa wokalna "Fermata".

W dniu 3 czerwca 2007 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Reduty zaprezentowały się trzy zespoły z Nowej Popiny na Białorusi. Występy zespołów spotkały się z przychylnym przyjęciem mieszkańców gminy i okolic.


Created by raptorf22