Aktualności

Gmina Orla w okresie od momentu złożenia ślubowania przez wójta do dnia dzisiejszego pozyskała następujące środki finansowe:

- kanalizacja sanitarna: 322 853,59 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 43 047, 15 zł - Budżet Państwa - ostateczne rozliczenie i refundacja poniesionych wydatków,

- "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" - 49 652 zł ,

- pozyskano 9 tys. zł w ramach Euroregionu Puszczy Białowieskiej na obchody 500-lecia Orli, które odbywać się będą latem. Będzie to cykl imprez, w czasie których zostanie zorganizowana wystawa, seminarium naukowe, na zakończenie obchodów - festyn ludowy,

- Gmina Orla jako jedna z dwóch gmin w powiecie bielskim podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim na prace społecznie użyteczne. Koszt organizacji prac wyniesie 19 680 zł, w tym planowane dofinansowanie z Urzędu Pracy wynosi 11 680 zł,

- pozyskano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dofinansowanie w wysokości 7 tys. zł z przeznaczeniem na odnowienie mogił poległych żołnierzy, znajdujących się na cmentarzu w Orli


Created by raptorf22