Aktualności

Festyn charytatywny w lasku pilickim.

Dnia 12 maja 2007 roku nasze zespoły gościnnie wystąpiły na festynie charytatywnym w lasku pilickim. Poświęcony był on zbiórce pieniędzy na Dom Opieki na Grabarce. "Malinki" z Malinnik oraz "Orlanie" z Orli pięknymi głosami umilały czas ludziom dobrego serca, niosącym pomoc innym.

Oprócz naszych reprezentantów wystąpił również zespół "Reczańka" z Koźlik. Po wystąpieniu zaproszonych zespołów odbyła się licytacja, w której licytowano różne przedmioty a uzyskane z nich dochody przeznaczono na zbożny cel. Impreza zakończyła się ogniskiem, wspólnym śpiewaniem i tańcami do późnej nocy. Bardzo cieszymy się, że i my mogliśmy wziąć w tym udział.


Created by raptorf22