Aktualności

Wyniki V Edycji Gminnego Konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Wyniki konkursu na "Najlepeij utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla zostały ogłoszone w dniu 28 sierpnia 2011 roku podczas Festynu Kultury Białoruskiej "Orlańskie Spotkania" przez Wójta Gminy Orla Pana Piotra Selwesiuka. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - Marzena Goworko, członek - Katarzyna Dobroczyńska, członek - Małgorzata Omelaniuk zdecydowała:

I miejsce otrzymała posesja Państwa Mikołaja i Elżbiety Wróblewskich, zamieszkałych w Gredele - Kolonia.

Za pomysłowość i umiejętność zharmonizowania posesji z otoczeniem, estetyczne kompozycje roślinne oraz funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni wokół domu, a także za trud włożony w przystosowanie posesji do zamieszkania oraz jej bieżące utrzymanie. Nagroda wynosi 1 111,00 złotych brutto.

II miejsce otrzymała posesja Pani Anny Bogacewicz zam. przy ul. Ogrodowej w Orli.

Za harmonijną aranżację przestrzeni na posesji, pomysłowe rozwiązania dotyczące utrzymania czystości i porządku wokół domu, ogromną pracę włożoną w utrzymanie różnorodnych gatunków kwiatów i krzewów, w szczególności za posiadanie ciekawych okazów roślin i atrakcyjne ich rozmieszczenie, a także za wkład pracy własnej w realizację zamierzonych celów. Nagroda wynosi 889,00 złotych brutto.

III miejsce otrzymała posesja Państwa Walentyny i Michała Fiedorowicz, zam. w Koszelach.

Za umiejętne wkomponowanie części ogrodowo - wypoczynkowej w otoczenie domu, w tym warzywnika i sadu, za oryginalność aranżacji przestrzennych oraz gustowne rozplanowanie kompozycji ciekawych gatunków drzew ozdobnych. Nagroda wynosi 778,00 złotych brutto.

Wyróżnienie otrzymała posesja Państwa Teresy i Łukasza Śliwka zamieszkałych w Koszkach, za trud włożony w harmonijne utrzymanie posesji, za posiadanie wielu ciekawych roślin i krzewów oraz estetyczny wygląd. Nagroda w wysokości 333,00 zł brutto.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci róż piennych, które mamy nadzieję będą ozdobą wszystkich ogrodów i przywołają miłe wspomnienia.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za przystąpienie do konkursu. Tych, którzy nie mieli odwagi przystąpienia do tegoroczej edycji konkursu zachęcamy do udziału w jego kolejnych edycjach.

Posesje pozostałych uczestników

Posesja Państwa Raisy i Piotra Rubaszewskich.

Posesja Pani Ireny Krupy.

Posesja Pani Elżbiety Rzepniewskiej.

Posesja Pana Janusza Gołuba.

Created by raptorf22