Rozstrzygnięto III Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Rozstrzygnięto III edycję konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla". Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - Janusz Bobik, członek - Katarzyna Dobroczyńska, członek - Marzena Lemiesz w dniu 20 sierpnia 2009 roku dokonała przeglądu 8 posesji zgłoszonych do konkursu. Komisja Konkursowa jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu:

I miejsca Panu Anatolowi Kubajewskiemu, Orla, ul. 1- go Maja 4/1 - za nowoczesną aranżację otoczenia domu, oryginalność rozwiązań architektonicznych i ogrodniczych, oryginalne kompozycje wielu gatunków roślin i posiadanie unikatowych okazów oraz duży wkład pracy własnej w zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu terenu wokół posesji. Nagroda wynosi 1.000 złotych.

II miejsca Pani Oldze Witorskiej, Szczyty Nowodwory 66 - za ciekawą i pomysłową aranżację przestrzeni w obrębie posesji, oryginalne kompozycje wielu gatunków roślin ozdobnych, a także umiejętne wkomponowanie miejsca na warzywa i owoce oraz duży wkład pracy własnej w zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu terenu wokół i na posesji. Nagroda wynosi 800,00 złotych.

III miejsca Pani Oldze Gierbie, ul. Koszelowska 1 - za ciekawą aranżację ogrodu uwzględniającą funkcjonalne urządzenie posesji oraz duży wkład pracy własnej w utrzymaniu wielu gatunków drzewek i krzewów ozdobnych. Nagroda wynosi 700,00 złotych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci drzewka ozdobnego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 sierpnia 2009 r. podczas festynu kultury białoruskiej "Orlańskie Spotkania".


Created by raptorf22