Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

18 lutego 2009 r. odbyła się w Urzędzie Gminy Orla doroczna uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami zostało odznaczonych 16 par małżeńskich. W imieniu Prezydenta RP dwunastu parom przybyłym na uroczystość medale wraz z najlepszymi życzeniami wręczył Wójt Gminy Orla Piotr Selwesiuk. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy Orla Pan Aleksander Klin obdarowując pary kwiatami i drobnymi upominkami.

Spotkanie uświetnił występ chórku szkolnego pod kierownictwem Pana Dymitra Martynowicza i młodzieżowego zespołu "Fermata" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.

Jubilaci zostali poczęstowani lampką szampana i słodyczami. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze dostarczając przybyłym jubilatom wiele wzruszeń i radości.


Created by raptorf22