Aktualności

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

17 lutego 2010 r. 18 par z terenu gminy Orla obchodziło swoje "Złote Gody". Z tej okazji zostały uhonorowane Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilatom medale w imieniu Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy Orla Piotr Selwesiuk. Uroczystości towarzyszyły gratulacje i gorące życzenia dalszych szczęśliwych lat w zdrowiu, spokoju i w gronie bliskich. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy Orla Pan Aleksander Klin obdarowując pary kwiatami i drobnymi upominkami. Nie zabrakło także symbolicznego toastu wzniesionego lampką szampana oraz poczęstunku.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodzili: Bańkowski Henryk i Maria, Bogacewicz Mikołaj i Maria, Cetra Włodzimierz i Anna, Dobosz Aleksy i Eugenia, Filipiuk Piotr i Luba, Golec Eugeniusz i Walentyna, Jakubowski Włodzimierz i Katarzyna, Kowalczuk Włodzimierz i Nadzieja, Kulik Aleksander i Zofia, Kulik Mikołaj i Olga, Rubaszewski Bazyli i Nadzieja, Saczko Jan i Olga, Sliwko Jan i Lidia, Sulima -Dolina Piotr i Anna, Trofimiuk Jan i Olga, Wowtoniuk Szymon i Nadzieja, Zdanowicz Włodzimierz i Nina, Żak Mikołaj i Nadzieja.

Uroczystość zwieńczył krótki koncert w wykonaniu zespołu "Fermata" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.

Galeria

Created by raptorf22