Aktualności

W dniu 31 stycznia 2008 r. w Urzędzie Gminy Orla zorganizowano uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Orla. Na okolicznościowe spotkanie zaproszono: 17 par z 50-letnim i 1 parę małżeńską z 60 -letnim stażem małżeńskim.

Kilka minut po godzinie 12 Jubilaci przybyli do budynku Urzędu Gminy w Orli, gdzie powitał ich Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla oraz Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla. Tak jak przed laty, najpierw rozległy się dźwięki "Marsza Mendelssohna", potem do Dostojnych Jubilatów zwrócił się z krótkim przemówieniem gospodarz spotkania Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla.

Kolejnym elementem spotkania była dekoracja Złotych Jubilatów przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", które wręczył Wójt Gminy Piotr Selwesiuk. Wszyscy otrzymali także piękne kwiaty oraz upominki.

Dalsze życzenia i gratulacje składane były już przy lampce szampana. Oprócz poczęstunku na gości czekał występ zespołu " FERMATA" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli oraz młodzieżowego zespołu działającego przy Parafii Prawosławnej w Orli.

Występ zespołu "FERMATA" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli

Występ młodzieżowego zespołu działającego przy Parafii Prawosławnej w Orli


Created by raptorf22