500 LAT ORLI
Aktualności

Festyn Kultury Białoruskiej w Orli (Orlańskie Spotkania)

W dniu 2 września 2007 r. na placu przed Synagogą w Orli odbyła się pierwsza z cyklu imprez związanych z obchodami 500 rocznicy powstania miejscowości Orla. Została ona zorganizowana przez Wójta Gminy Orla, Gminny Ośrodek Kultury w Orli oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej.

Imprezę otworzyli Jan Karpiuk oraz Anna Fionik. Pan Dariusz Fionik wręczył Wójtowi Gminy Orla Piotrowi Selwesiukowi symboliczny akt nadania praw miejskich Orli z 1507 r.zobacz zdjęcie

Wójt Gminy Orla powitał serdecznie wszystkich mieszkańców gminy, przybyłych gości oraz podziękował sponsorom, którzy wsparli finansowo organizację festynu.

Wśród przybyłych gości przemawiali: Pan Włodzimierz Cimoszewicz, Michał Aleksiejczyk - Konsul Generalny Republiki Białoruś, Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, Eugeniusz Berezowiec - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, a także goście z Rejonu Karelicze na Białorusi.zobacz zdjęcia

Publiczność do wspólnej zabawy zachęcał zespół "PRYMAKI" prowadzony pod kierownictwem Jerzego Ostapczuka .zobacz zdjęcie

Pierwszym zespołem jaki zaprezentował się przed publicznością był zespół "Orlanie" z Orli .zobacz zdjęcie

W czasie występów trwały pokazy ratowniczo - gaśnicze. zobacz zdjęcia

Na scenie wystąpiły zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli:

- "Orlańskie Dzwoneczki" zobacz zdjęcia

- "Fermata" zobacz zdjęcie

- "Malinki" z Malinnik zobacz zdjęcie

Nie zapomniano też o atrakcjach dla młodego pokolenia, które skupiał zespół "OMEN", zachęcając do wspólnych gier i zabaw. zobacz zdjęcia

W dalszej części programu Wójt Gminy Orla Piotr Selwesiuk wręczył dyplomy uczestnikom organizowanego wcześniej I Gminnego Konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję w Orli". Najlepiej utrzymane posesje zostały wybrane przez komisję, która miała do rozdysponowania pulę punktów. Najwięcej głosów zdobyła posesja Heleny Andrzejuk. Miejsce II zajęła posesja Mariusza Gajko. III miejsce zajęła posesja Ireny i Jana Chodaków. Wyróżnienie otrzymali: Piotr Rogoza, Andrzej Grygoruk,Anna Bogacewicz, Halina Kuna, Jan Żużel, Włodzimierz Czernikow. zobacz zdjęcia

Kolejnym punktem programu były występy zespołów ludowych oraz estradowych. Gościliśmy 6 zespołów, w tym:

"Małanka" z Bielska Podlaskiego zobacz zdjęcie

Gwiazdą wieczoru była Elena Rutkowska (Cygańskie czary) zobacz zdjęcia

" Kalina" z Załuk zobacz zdjęcie

"Czyżowianie" z Czyż zobacz zdjęcie

Zespół "Fest" z Białorusi zobacz zdjęcie

"Prymaki" zobacz zdjęcie

Wśród imprez towarzyszących znalazły się pokazy rękodzieła ludowego zobacz zdjęcia

Swoje stoiska min. zaprezentowali:

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

Straż Graniczna w Dubiczach Cerkiewnych,

Pogotowie ratunkowe w Bielsku Podlaskim,

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zobacz zdjęcie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej zobacz zdjęcia

Parę minut po 20 wśród dźwięków muzyki rozbłysły fajerwerki. zobacz zdjęcia

Całość uroczystości zakończyła zabawa w takt muzyki zespołu "AS".
Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli finansowo organizację festynu:

Lokalnej Grupie Działania "Puszcza Białowieska", która dofinansowała organizacje festynu w kwocie 9 000 zł. Projekt został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006", Działanie 2.7 "Pilotażowy Program Leader+".

Firmie Kan Sp. z o.o. w Białymstoku,

Przedsiębiorstwu Drogowo - Mostowemu MAKSBUD Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,

Firmie Naftan Sp z o.o. w Olekszach,

Firmie Mlekowita Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,

Przedsiębiorstwu Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,

Firmie De Facto w Bielsku Podlaskim,

Panu Andrzejowi Brzozowskiemu - Gospodarstwo Rolne w Parcewie,

Firmie NajBard w Bielsku Podlaskim,

Bankowi Spółdzielczemu w Bielsku Podlaskim,

Przedsiębiorstwu Handlowemu - Andrzeja Kuptela w Orli,

Firmie Struga S.A. Zakład Utylizacji Oddział Podlaski w Białymstoku,

Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowemu "ORLAS" w Orli ,

Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Orli,

Bankowi Spółdzielczemu w Hajnówce,

Firmie Elewar Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,

Firmie "M" Sp. j. Zakład Masarski - Pachwicewicz, Ostaszewski,

Piekarni "EMMA" Sp. j. w Hajnówce,

Firmie TransGrot w Orli,

Sławomirowi i Grażynie Sawczyńskim z Bielska Podlaskiego,

Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu - Edwarda Piszczatowskiego w Orli,

Firmie "Enigma" w Orli,

Sławomirowi i Alinie Bierozom,

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce.


Created by raptorf22