Aktualności

Rozstrzygnięto IV Edycję Gminnego Konkursu na " Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Dnia 29 sierpnia 2010 roku podczas Festynu "Orlańskie Spotkania" zostały wręczone nagrody w IV edycji konkursu na " Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla". Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - Janusz Bobik, członek - Marzena Goworko, członek - Marta Korniluk w dniu 16 sierpnia 2010 roku dokonała wizytacji i oceny 7 posesji zgłoszonych do konkursu. Komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu:

I miejsca Państwu Walentynie i Wiaczesławowi Kaliszuk, zam. Malinniki
za pomysłowość, precyzję i umiejętność zaprezentowania otoczenia domu, nowoczesną aranżację posesji, innowacyjność rozwiązań architektonicznych i ogrodniczych przyjaznych środowisku, oryginalne i estetyczne kompozycje roślinne oraz funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni wokół budynków, a także za trud włożony w harmonijne wkomponowanie posesji w otoczenie. Nagroda wynosi 1 000 złotych.

II miejsca Panu Janowi Dmitrukowi, zam. Moskiewce
za nowoczesną aranżacje przestrzeni na posesji, pomysłowe rozwiązania dotyczące utrzymania czystości i porządku wokół domu, umiejętne wkomponowanie miejsca na warzywa i owoce oraz gustowne rozplanowanie kompozycji ciekawych gatunków drzew ozdobnych, a także za wkład pracy własnej w realizację zamierzonych celów. Nagroda wynosi 800 złotych.

III miejsca Panu Walerianowi i Zenaidzie Denisiuk, zam. Orla ul. Krzywa
za umiejętne wkomponowanie części ogrodowo - wypoczynkowej w otoczenie domu, oryginalność aranżacji przestrzennych, ogromną pracę włożoną w utrzymanie różnorodnych gatunków kwiatów i krzewów, w szczególności za posiadanie wspaniałych okazów roślin i atrakcyjne ich rozmieszczenie. Nagroda wynosi 700 złotych.

Wyróżnienie Pani Kunie Halinie, zam. Orla ul. 1 -go Maja
za trud włożony w harmonijne utrzymanie posesji oraz systematyczność w dążeniu do estetycznego wyglądu własnej posesji. Nagroda w wysokości 200 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci drzewka ozdobnego. Drzewko w przyszłości będzie cieszyć oko gospodarzy i przypominać o miłym wydarzeniu.

Uczestnikom dziękujemy za przystąpienie do konkursu, a także zachęcamy właścicieli pozostałych posesji do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu na " Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla".

Posesja Pana Mirosława Bańkowskiego - Orla

Posesja Pana Mikołaja Grygoruka - Dydule

) Posesja Państwa Anny i Jerzego Tarantów - Koszele

Created by raptorf22