XXXVI Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim.

W dniach 20-21 czerwca 2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim w sali kina "Echo" zespół teatralny "Malinki" z Malinnik reprezentował Gminę Orla na XXXVI Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych.

W dniu 21 czerwca w programie wystąpiły następujące zespoły: Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcińca, Zespół Teatralny "Worgulaki" z Worgul, następnie Zespół "Rumenok" z Hołowna, Zespół Teatralny "Malinki" z Malinnik ze scenką "PEREPYLICA"


Created by raptorf22