Aktualności

Remont cmentarza z okresy I wojny światowej

W dniu 15 października 2008 roku zakończył się remont cmentarza żołnierzy armii niemieckiej z okresu I wojny światowej położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 130/2 w obrębie wsi Gregorowce. Remont polegał na:
1) wznowieniu znaków granicznych cmentarza;
2) uporządkowaniu terenu cmentarza poprzez: usunięcie porastających krzewów, oczyszczenie płyty nagrobkowej oraz sprawdzenie, czy na terenie cmentarza znajdują się zarośnięte płyty;
3) wykonaniu ogrodzenia terenu cmentarza o wymiarach 10 m 30 m i wysokości 1,10 m, w którego skład wchodzą:
a) przęsła drewniane z trzech desek poziomych szerokości 12-15 cm, grubości 2-3 cm,
b) słupki drewniane o wysokości 1,10 m, o wymiarach 12 x 12 cm na podstawie betonowej wykonanej w ziemi na głębokości 50-60 cm,
c) bramka wejściowa o szerokości 1 m, wykonana z profilu zamkniętego 40 x 40, lub 50 x 50, z trzech desek poziomych,
4) wykonaniu obelisku z kamienia o wysokości 1 m, na cokole wysokości 40 cm, z płytą upamiętniającą z napisem:
"Tu spoczywają żołnierze niemieccy polegli w 1915 roku".

Powyższe zadanie sfinansowane zostało z dotacji otrzymanych od:
1) Wojewody Podlaskiego w wysokości - 5000,00 PLN;
2) Rady Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa - 7 000,00 PLN.

Zdjęcia po remoncie


Created by raptorf22