PONAD 1,7 MLN ZŁOTYCH DOTACJI Z FUNDUSZY UNIJNYCH DLA GMINY ORLA

W dniu 21 grudnia 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla z rąk marszałka Jarosława Dworzańskiego odebrał podpisaną umowę o przyznaniu pomocy na budowę kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. A. Czerwonej (II etap) oraz na uliach: Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn. nr geod. 481 w Orli" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 2 843 947,96 zł, z tego 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w wysokości 1 748 328,66 zł zostanie pokryte w ramach przyznanych środków.


Created by raptorf22