Lipiec 2017

31 lipca 2017 r.

TRWAJĄ SPOTKANIA PIŁKARSKIE W RAMACH IV GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ORLA


29 lipca 2017 r.

Podpisanie umowy na rozbudowę oraz przebudowę biologicznej czynnej oczyszczalni ścieków w Orli


27 lipca 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Orla dotycząca zmiany systemu odbierania odpadów komunalnych oraz firmy odbierającej odpady


27 lipca 2017 r.

Godziny otwarcia Kompleksu Boisk Sportolwych "Moje Boisko Orlik 2012" w miesiącu sierpniu 2017 r.


27 lipca 2017 r.

GODZINY PRACY PUNKTU REKREACYJNO-SPORTOWEGO (GABINETU MASAŻU) W ORLI w miesiącu sierpniu 2017 r.


26 lipca 2017 r.

Informacja o wynikach naboru w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli na stanowisko głównego księgowego


25 lipca 2017 r.

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Orla


24 lipca 2017 r.

IV Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Orla rozpoczęty


24 lipca 2017 r.

Ostrzeżenie Wojta Gminy Orla przed wyłudzeniami


24 lipca 2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Orla w sprawie dofinansowania sterylizacji i kastracji psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla


20 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli - umowa na zastępstwo


20 lipca 2017 r.

Kolejne wakacje z GOK za nami


19 lipca 2017 r.

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli - lista kandydatów spełniających wymogi formalne


18 lipca 2017 r.

Komunikat o składaniu wniosków "500+" na nowy okres zasiłkowy 2017/2018


17 lipca 2017 r.

IV Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Orla


14 lipca 2017 r.

Przebudowa ulicy w miejscowości Gregorowce dobiegła końca


14 lipca 2017 r.

Szkolenie nt. "Bioasekuracja w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności"


10 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli - umowa na zastępstwo


1 lipca 2017 r.

PANORAMA ORLI WIDOCZNA Z TURBINY WIATROWEJ NR 11Created by raptorf22