Kwiecień 2016

29 kwietnia 2016 r.

SPOTKANIE WÓJTA GMINY ORLA Z PRZEDSTAWICIELAMI EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE


29 kwietnia 2016 r.

Informacja o przedsięwzięciu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orla"


28 kwietnia 2016 r.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TRENINGÓW PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z KLAS I - IV


28 kwietnia 2016 r.

GODZINY PRACY PUNKTU REKREACYJNO-SPORTOWEGO (GABINETU MASAŻU) W ORLI w miesiącach maj-czerwiec 2016 r.


26 kwietnia 2016 r.

Godziny otwarcia kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik" w Orli w miesiącu maju 2016 r.


25 kwietnia 2016 r.

Zmodernizowana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli


23 kwietnia 2016 r.

GMINA ORLA Z LOTU PTAKA


18 kwietnia 2016 r.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Orli w ramach „Wieczorów Wielkopostnych” ZAPRASZA na spotkanie pt. Wielki Tydzień


15 kwietnia 2016 r.

WIZYTA W GMINIE ORLA PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Z GMINY BIELANY


12 kwietnia 2016 r.

Urząd Gminy Orla NIE PRACUJE w dniu 2 maja 2016 r.


12 kwietnia 2016 r.

Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie udzielania pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej


11 kwietnia 2016 r.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Orli w ramach „Wieczorów Wielkopostnych” ZAPRASZA na spotkanie pt. Akatyst w tradycji prawosławnej


11 kwietnia 2016 r.

Promocja książki Bieżeństwo. Droga i powroty 1915-1922


10 kwietnia 2016 r.

Klub Koderów Orla


6 kwietnia 2016 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku


6 kwietnia 2016 r.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Orli w ramach „Wieczorów Wielkopostnych” ZAPRASZA na spotkanie pt. Życie eucharystyczne w tradycji wybranych lokalnych Cerkwi


5 kwietnia 2016 r.

Orlik już otwartyCreated by raptorf22