Grudzień 2008

17 grudnia 2008 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ORLA o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orla.

zobacz więcej15 grudnia 2008 r.

Otwarcie drogi powiatowej do wsi Reduty.

zobacz więcej5 grudnia 2008 r.

Konserwacja zbiorników retencyjnych na hydroforni.

zobacz więcej
Created by raptorf22