Sierpień 2008

20 sierpnia 2008 r.

"Spasauskija zapusty"

W dniu 10 sierpnia 2008 r. we wsi Krywiatycze odbył się festyn "Spasauskija zapusty". ...

zobacz więcej15 sierpnia 2008 r.

85 - lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli

W dniach 30 i 31 sierpnia 2008 r. odbędą się uroczystości związane z obchodami 85 - tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli.

zobacz więcej14 sierpnia 2008 r.

Warsztaty kulinarne ,,Smak tradycji"

Gminny Ośrodek Kultury w Orli organizuje warsztaty kulinarne pt. "Smak tradycji". Odbywać się one będą w Orli oraz w wybranych wsiach Gminy Orla. Na realizację projektu Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 4000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach projektu Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. ...

zobacz więcej13 sierpnia 2008 r.

Pilotażowy program ,,UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko - miejskie.

zobacz więcej8 sierpnia 2008 r.

Jubileusz 10 - lecia działalności zespołu ,,Malinki"

zobacz więcej7 sierpnia 2008 r.

Dobiega końca remont drogi gminnej Moskiewce - Kruhłe

zobacz więcej
Created by raptorf22