Czerwiec 2008

20 czerwca 2008 r.

Wójt Gminy Orla ogłasza II Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Uczestnikami konkursu mogą być posiadacze posesji z terenu wszystkich sołectw Gminy Orla. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 11 sierpnia 2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Orla, pok. nr 14. Druki zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Orla oraz w pokoju nr 2. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana 31 sierpnia 2008 r. w trakcie festynu z okazji 85 - lecia Straży Pożarnej w Orli oraz na stronie internetowej www.orla.pl. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej (www.orla.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.
Laureaci pierwszych 3 miejsc ubiegłorocznego konkursu są wyłączeni z tegorocznej edycji.

pobierz regulamin konkursu      pobierz formularz zgłoszeniowy16 czerwca 2008 r.

Areobic z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Orli

zobacz więcej12 czerwca 2008 r.

50 - lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Redutach

zobacz więcej12 czerwca 2008 r.

Twórcy Ludowi z Gminy Orla w Warszawie

zobacz więcej4 czerwca 2008 r.

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce

zobacz więcej4 czerwca 2008 r.

Dzień Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury

zobacz więcej4 czerwca 2008 r.

Remont świetlicy we wsi Mikłasze

zobacz więcej3 czerwca 2008 r.

Remont świetlicy we wsi Szernie

zobacz więcej3 czerwca 2008 r.

Remont świetlicy we wsi Koszele

zobacz więcej
Created by raptorf22