Lipiec 2007

25 lipca 2007 r

Informacja Wójta Gminy Orla

Wójt Gminy Orla informuję, że Gmina Orla posiada do zbycia nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 388 o powierzchni 9200 m2 zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej, położoną we wsi Malinniki gm. Orla. Budynek jest murowany, jednopiętrowy o powierzchni 374 m2.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do tutejszego urzędu o sprzedaż, z podaniem celu na jaki byłaby wykorzystana działka z budynkiem.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Orla - pokój nr 3, tel. 085 730-57-92

obejrzyj zdjęcia20 lipca 2007 r

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Orli

Rozpoczęła się planowana rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Orli. Prace budowlane obejmą:

- utwardzenie istniejącej nawierzchni placu kostką betonową o grubości 80 mm, na powierzchni 258 m2,

- wykonanie nowego parkingu z placem manewrowym - na 10 miejsc parkingowych z kostki betonowej o grubości 80 mm, o powierzchni 320 m2,

- wykonanie 4 szt. klombów z elementów betonowych o wysokości do 0,3 m i wymiarach 1m x 2m,

- wykonanie 2 szt. ławek o konstrukcji metalowej z wykończeniem drewnianym.

W związku z powyższymi pracami budowlanymi osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy Orla będą miały problemy z zaparkowaniem samochodów. Za utrudnienia przepraszamy.

obejrzyj zdjęcia18 lipca 2007 r

Remont w Zespole Szkół w Orli

W Zespole Szkół w Orli jest przeprowadzany remont stolarki okiennej. Zostanie wymienionych 38 okien w salach lekcyjnych. Łączny koszt wymiany wyniesie 74 328 złotych. Jednocześnie jest odnawiane pokrycie dachowe na sali gimnastycznej szkoły.

obejrzyj zdjęcia18 lipca 2007 r

Odnawianie przystanków autobusowych na terenie Gminy Orla

Gmina Orla z własnych środków finansowych odnawia przystanki autobusowe na swoim terenie. Zostały wyremontowane przystanki we wsiach Malinniki, Orla, Paszkowszyzna, Reduty, Szczyty, Wólka, Wólka Wygonowska. Przy przystankach zostały zainstalowane kosze na śmieci.

obejrzyj zdjęcia18 lipca 2007 r

Remont wnętrza świetlicy we wsi Reduty

We wsi Reduty jest prowadzony z funduszy Gminy Orla remont wnętrza świetlicy. Odmalowane zostało wnętrze budynku jak też stolarka okienna. Zostały również zakupione drewniane stoły i ławki. W ubiegłym roku zostało wymienione pokrycie dachowe, wymurowany nowy komin oraz wymienione drzwi wejściowe.

obejrzyj zdjęcia17 lipca 2007 r

Dobiega końca remont świetlic we wsiach : Gredele i Paszkowszczyzna.

We wsiach Gredele i Paszkowszczyzna zbliża się ku końcowi remont świetlic wiejskich. Odnowione zostały między innymi elewacje budynków oraz stolarka okienna i drzwi wejściowe.

więcej...17 lipca 2007 r

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla

Rozpoczęłą się modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla. Wykonywane prace mają na celu wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. Pracę potrwają do połowy sierpnia.

więcej...

3 lipca 2007 r

Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Program jest adresowany do dzieci uzdolnionych, przeciętnych i z trudnościami w nauce. Zajęcia będą organizowane nieodpłatnie w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

więcej...

3 lipca 2007 r

Wymiana dowodów osobistych

Wójt Gminy Orla przypomina, iż z końcem bieżącego roku upływa termin ważności wszystkich książeczkowych dowodów osobistych (dowody starego typu). Termin ten nie będzie przedłużony. W celu uniknięcia pod koniec roku długiego oczekiwania na wydanie dowodu oraz sytuacji, w której mieszkańcy pozostaną bez ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, proszę o jak najszybsze składanie wniosków na dowody osobiste. Wnioski na dowód składa się osobiście w Urzędzie Gminy Orla ul. Mickiewicza 5 pokój nr 1. Do wniosku należy dołączyć:

- 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem,

- dowód uiszczenia opłaty - 30 zł (opłaty dokonuje się w kasie urzędu),

- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport polski (do wglądu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-85) 730 57 94.

Pobierz wniosek o wydanie dowodu osobistego (wersja pdf.)

Created by raptorf22