Czerwiec 2007

29 czerwca 2007 r

"Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów".

22 czerwca 2007 r

W dniu 22 czerwca 2007 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2006/2007 w Zespole Szkół w Orli odbyło się wręczenie nagród dzieciom i młodzieży uczestniczącym w konkursie plastycznym pod patronatem Wójta Gminy Orla z okazji 500-lecia Orli "ORLA - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO"

więcej...

22 czerwca 2007 r

Gmina Orla otrzymała dotację w wysokości 12 104, 34 zł na stworzenie warunków do rozwoju zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.

"Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Wkład budżetu państwa na realizacje programu wynosi 12 104, 34 złotych. Wkład własny z budżetu gminy na realizacje programu wynosi 5 188,00 złotych.

więcej...

15 czerwca 2007 r

Roztrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie działki oznaczonej nr geodezyjnym 272/1, położonej w Orli przy ul. Mickiewicza 5

czytaj ogłoszenie

12 czerwca 2007 r

"TAM PO MAJOWUJ ROSI" - 2-3 czerwca 2007 r.

więcej...

12 czerwca 2007 r

Wójt Gminy Orla ogłasza I Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję w Orli".

Uczestnikami konkursu mogą być posiadacze posesji z terenu miejscowości Orla. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 20 lipca 2007 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Orla. Druki zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Orla oraz w pokoju nr 2. Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 02 września 2007 r. podczas festynu z okazji obchodów 500 - lecia Orli. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orla w pokoju nr 2 lub telefonicznie (0857305793). Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej (www.orla.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

pobierz regulamin konkursu      pobierz formularz zgłoszeniowy12 czerwca 2007 r

INFORMACJA - Wójt Gminy Orla informuje, iż dnia 30 czerwca 2007 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2008 - 2011 dla Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach rodzinnych.

więcej...12 czerwca 2007 r

Dotacja w kwocie 50 tysięcy złotych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Krywiatycze

Gmina Orla otrzymała ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotację w wysokości 50 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Krywiatycze (do "Czarnego Lasu") o długości 1975 m.

12 czerwca 2007 r

Dotacja celowa w kwocie 5 tysięcy złotych na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Orla dofinansowanie w kwocie 5 000 złotych na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli.

11 czerwca 2007 r

Wymiana pokrycia dachowego remizy Ochotniczej Straży Pozarnej we wsi Orla.

więcej...


1 czerwca 2007 r

Remont świetlic we wsiach : Gredele i Dydule.

więcej...


1 czerwca 2007 r

ZARZĄDZENIE NR 24/07 WÓJTA GMINY ORLA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

więcej...


1 czerwca 2007 r

KONKURS PLASTYCZNY pod patronatem Wójta Gminy Orla z okazji 500-lecia Orli - "ORLA - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO"

więcej...Created by raptorf22