Maj 2007

21 maja 2007 r

Dotacje pozyskane przez Gminę Orla

Absorpcja środków unijnych polegała na opracowywaniu wniosku i złożeniu wraz z wymaganymi załącznikami, rozliczaniu dotacji oraz składania sprawozdań z realizacji dofinansowanego zadania. Gmina Orla w okresie od momentu złożenia ślubowania przez wójta do dnia dzisiejszego pozyskała ponad 450 tysięcy złotych. więcej...

21 maja 2007 r

"Pracownie komputerowe dla szkól"

W ramach projekt współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - "Pracownie komputerowe dla szkól" Szkoła Podstawowa w Orli (funkcjonująca przy Zespole Szkoł z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi w Orli) została wytypowana do otrzymania pracowni komputerowej.

14 maja 2007 r

Festyn w lasku pilickim

Dnia 12 maja 2007 roku nasze zespoły gościnnie wystąpiły na festynie charytatywnym w lasku pilickim. Poświęcony był on zbiórce pieniędzy na Dom Opieki na Grabarce. "Malinki" z Malinnik oraz "Orlanie" z Orli pięknymi głosami umilały czas ludziom dobrego serca, niosącym pomoc innym. więcej...


Created by raptorf22