"Tabela z punktami pobrań wymazów w kierunku Covid-19"

Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej podlaskiego NFZ:

https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/mobilne-punkty-pobran-wymazu-w-kierunku-covid-19/

Created by raptorf22