Godziny otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli w miesiącach lipiec-sierpień 2020 r.


INFORMACJA

Godziny otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli w miesiącach lipiec-sierpień 2020 r.


Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - Piątek - 15.00 - -20.00

Sobota - Niedziela - 14.00 - 20.00


Osobą do kontaktów w sprawie zasad korzystania z obiektu oraz w sprawach organizowanych zajęć jest Pan Andrzej Bujniuk tel. 504 748 810 - dostępny w godzinach otwarcia obiektu.


Created by raptorf22