Aktualności

Gmina Orla zawarła umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu - firmą Monika Tołwińska z siedzibą w Bielsku Podlaskim na dostawę żwiru na drogi gminne.

Wartość zakupionego kruszywa wyniesie około 300 tysięcy złotych. Żwir jest nawożony w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw.


Created by raptorf22