Aktualności

Zapytanie ofertowe pn. "Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby zespołów folklorystycznych, celem kultywowania i zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Orla"

Postępowanie prowadzone w ramach zapytania ofertowego z dnia 26.04.2019 r. na "Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby zespołów folklorystycznych, celem kultywowania i zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Orla" zostało anulowane dnia 30.04.2019 r.

Poniżej zamieszczamy aktualne zapytanie wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Baza KonkurencyjnościCreated by raptorf22