Aktualności

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, po dwóch miesiącach odpoczynku wrócili do szkolnych ławek. Przed nimi nowe obowiązki, ale i radość z odkrywania nowych pasji i zainteresowań.

Podczas inauguracji roku szkolnego z udziałem m.in. rodziców, nauczycieli oraz duchowieństwa, Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla życzył nauczycielom oraz uczniom, samych sukcesów, zadowolenia z nauki i pracy oraz wysokich osiągnięć.


Created by raptorf22