Aktualności

"Tam po majowuj rosi"

7 maja 2019 roku w Gregorowcach miały miejsce obchody uroczystości ludowej "Tam po majowuj rosi" już po raz XVI organizowane przez Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, w ramach Podlasko-Poleskich Spotkań w Tradycji.

Dawniej na wiosnę gospodarze świętowali rozpoczęcie prac polowych, ponieważ to, co zasiali wiosną, a zebrali jesienią, warunkowało życie w każdym wiejskim domu. Zbierali się i obchodzili korowodem pola, śpiewając i tańcząc przy akompaniamencie różnych instrumentów. Ta wielowiekowa, bogata i piękna tradycja warta jest zapamiętania. W tym roku w Gregorowcach zebrało się wiele osób, miłośników historii, którzy prowadzeni pieśnią przez Doroteusza Fionika i zespół "Żemerwa" wędrowali po wsi. Przy okazji można było obejrzeć fotografie rozwieszone na płotach, przedstawiające życie Gregorowiec przed laty, przywiezione przez Pana Eugeniusza Siemieniuka, pasjonata historii lokalnej. Muzeum w Bielsku Podlaskim udostępniło wystawę plenerową "Ręcznik ludowy gminy Brańsk, Boćki, Rudka i Wyszki". W uroczystościach wzięli udział: Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla, Pani Karina Jaroszewicz p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, przedstawiciele duchowieństwa, goście z sąsiadujących gmin- Bielsk Podlaski, Milejczyce, Turośl Kościelna i oczywiście, naszej Gminy Orla.

Created by raptorf22