Aktualności

Spotkanie wigilijne

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnego, radosnego świętowania. Nie wszyscy jednak mogą spędzić ten czas z najbliższymi. Właśnie w tak wyjątkowy okresie najbardziej ludziom dokucza samotność, dlatego po raz kolejny 5 stycznia 2019 r. w Sali Bankietowej Maestro w Orli odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych z gminy Orla. Organizatorami przedsięwzięcia byli Wójt Gminy Orla Pan Leon Pawluczuk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli Pani Marta Osa, którzy przywitali zebranych krótką przemową i życzeniami. Uroczystość rozpoczęto wspólną modlitwą z ks. prot. Sławomirem Chwojko - Proboszczem Parafii Prawosławnej w Orli i ks. Janem Stepaniukiem - Proboszczem Parafii Prawosławnej w Szczytach-Dzięciołowo.

Podczas wieczerzy czas umilały występy artystyczne m.in. dzieci z Zespołu 1/3 prowadzonego przez Panią Elżbietę Ciulkiewicz i Grupy Teatralno-Tanecznej "Bajka" - przygotowanej przez Panią Alę Zinkiewicz, działających przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem jęz. białoruskiego w Orli oraz zespołu "Fermata" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli. Zaproszeni goście otrzymali kartki i stroiki świąteczne, przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Orli. Świąteczną atmosferę wzmocniły również kolędy w wykonaniu chóru młodzieżowego działającego przy Parafii Prawosławnej w Orli prowadzonego przez Pana Dymitra Martynowicza.

Na zakończenie rozdano drobne upominki.

Created by raptorf22