Aktualności

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim rozpoczął remont drogi powiatowej w miejscowości Gredele. W ramach remontu pobocza ulicy zostaną utwardzone kruszywem naturalnym łamanym. Wartość przedsięwzięcia - to około 34 000 złotych, w tym 17 000 zł stanowią środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Orla. Wykonane roboty drogowe w przyszłości pozwolą na poszerzenie jezdni masą bitumiczną.


Created by raptorf22